meiso-no-mori by daijirou okada.

Meiso no Mori Funeral Hall by Toyo Ito.